نمایش دادن همه 4 نتیجه

شیکاگو

شیکاگو Chicago Beef استیک ترش پنیر موتزارلا

پاسترامی

پاسترامی Beef Pastrami گوشت گوساله فرآوری شده پنیر موتزارلا

استیک و پنیر

استیک و پنیر Steak & Cheese گوشت تکه ای، پنیر موتزارلا، پنیر چدار

روست بیف

روست بیف Roast Beef گوشت ریش شده، پنیر موتزارلا، پنیر چدار